linki Ważne i przydatne:

TanioGrzej.pl Chlodniarz.pl Panasonic.waw.pl Neura.waw.pl Dimplex.waw.pl ekoTechnik.pl

opis Klikając na powyższe linki znajdziesz dużo więcej szczegółowych informacji

nowości Sprawdź promocje klikając na powyższe linki!

bottom corner

Pompy Ciepła Gdy budujemy dom na terenie gdzie nie jest doprowadzony gaz miejski, Pompa Ciepła jest najlepszym pod każdym względem systemem ogrzewania domu czy ciepłej wody użytkowej (CWU)). Jest to rozwiązanie najtańsze (w pewnym horyzoncie czasowym), ekologiczne, czyste, prawie bezobsługowe i bezpieczne w eksploatacji z możliwością włączenia w system inteligentnego budynku.
Jeżeli jest dostęp do gazu miejskiego wówczas okres zwrotu inwestycji w Pompę Ciepła to okres rzędu 7-12 lat, zależnie od różnych okoliczności.
Mamy w swojej ofercie m.in. takie gruntowe Pompy Ciepła czyli o bardzo wysokim COP, które mogą być umiejscowione poza budynkiem co sprawia, że "kotłownia" w takim domu ma rozmiary... szafy!
Pompy Ciepła "lubią" gdy mogą wytwarzać wodę o niezbyt wysokiej temperaturze gdyż wówczas uzyskują efektywności energetyczne 4-5 razy wyższe niż dostarczona do nich energia elektryczna. Jasne zatem jest, że lepiej wydać jednorazowo pieniądze na niskotemperaturowy system oddawania ciepła do wnętrza domu i później przez kilkadziesiąt lat cieszyć się prawie darmowym ciepłem (podzielmy stawkę za 1 kW prądu przez 4 lub przez 5, nawet w dziennej taryfie i wyjdzie nam koszt 1 kW ciepła w naszym domu) niż oszczędzić trochę kosztów na grzejnikach aby szybko dołożyć na pogorszonej efektywności eksploatacji, gdy będziemy używali Pompę Ciepła na wysokich parametrach. Z tego powodu jednym z najbardziej rozpowszechnionych systemów przekazywania ciepła w tym wypadku jest ogrzewanie podłogowe. Podłogi mogą być pokryte różnymi materiałami, zarówno ceramiką jak i drewnem. O wykończeniu powierzchni należy powiadomić nas zanim rozpoczniemy projektowanie, po to aby optymalnie dobrać wszystkie elementy systemu. Ogrzewanie podłogowe charakteryzuje się bardzo dużymi bezwładnościami (wiele ton ogrzanego betonu) i dlatego może być zastosowana opcja dwutaryfowa, tak aby np. wygrzewać podłogę podczas nocnej taryfy elektrycznej i ewentualnie dogrzewać w ciągu dnia oraz grzać nocą CWU. Przy takim rozwiązaniu i sposobie eksploatacji koszty ogrzewania są po prostu śmieszne. Możemy także zastosować specjalne, niskotemperaturowe grzejniki lub konwektory w przypadku gdy inwestor woli takie rozwiązanie lub podłogi już są wykonane i trudno byłoby stworzyć ogrzewanie podłogowe (przeważnie w modernizowanych budynkach).
Mamy w swojej ofercie również wysokotemperaturowe Pompy Ciepła, które są konstrukcyjnie przystosowane do osiągania wysokich efektywności energetycznych przy wyższych, niż zazwyczaj temperaturach odbioru ciepła. Naturalnie jest to okupione wyższą ceną samej Pompy Ciepła, ale z kolei nie wymaga prawie żadnych przeróbek dotychczasowej instalacji C.O., która była zasilana np. piecem olejowym, gazowym, węglowym itp. Per saldo i tak się to opłaca przy modernizacjach domów.
Wszelkie wyliczenia zwrotu kosztów inwestycji w nowoczesny system grzania, oparty na Pompie Ciepła operują na aktualnych cenach nośników energii. Jednak po zainstalowaniu Pompy Ciepła, jej cena już nie wzrośnie, natomiast ceny gazu, oleju, węgla oraz oczywiście prądu przecież będą rosły. Jednak koszt prądu zużywanego przez Pompę Ciepła to jedna czwarta - jedna piąta ceny prądu, zatem nawet istotny wzrost stawki za energię elektryczną w znikomym stopniu wpłynie na koszty eksploatacji Pompy Ciepła. Wybierając lub pozostając przy innych nośnikach energii, odczuwamy każdą podwyżkę bezpośrednio w pełnej wysokości. Zatem rzeczywisty, realny okres zwrotu inwestycji w ogrzewanie oparte na Pompie Ciepła będzie wyraźnie krótszy, gdyż główny koszt takiego systemu, to zakup Pompy Ciepła i pozostałe elementy instalacji. Koszty eksploatacyjne są później bardzo małe. Jest to 1/4 - 1/5 ceny prądu (20% - 25% ceny prądu).

W 2017 r. zgłosiliśmy do Urzędu Patentowego RP, wynalezioną przez nas "Hybrydową Pompę Ciepła" o znakomitych cechach oraz rozpoczęliśmy ich produkcję na indywidualne zamówienia.

Posiadamy Certyfikat F-gazowy w pełnym zakresie.